Over nederlandmeet.nl

Het doel van het maken van deze website is om statische statistieken in een dynamische indeling te weergeven.

Het mechanisme van de statistieken is gebaseerd op een gepatenteerde algoritme. De statistieken weergeven de meest recente beschikbare gegevens op basis van de datum en tijd dat is ingesteld op de computer van de bezoekers.

Nederlandmeet.nl verzamelt zijn statistieken en gegevens uit de meest reputabele nationale en internationale organisaties, waaronder Rijksoverheid.nl, de Verenigde Naties, de World Health Organization, de Voedsel-en Landbouworganisatie, de OESD en vele anderen.

Hoewel de inhoud van nederlandmeet.nl met uiterste zorgvuldigheid tot stand is gebracht en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd wordt, kan nederlandmeet.nl echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Nederlandmeet.nl kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.


Voor vragen of het geven van feedback, kunt u hier contact opnemen.